II-asis Tarptautinis  klasikinės gitaros konkursas Vilnius 2018

Nuostatai 
  

II-asis tarptautinis  klasikinės gitaros konkursas vyks 2018 m. Vasario  22-24d. Vilniujeadresu T.Ševčenkos g. 31, Lietuvos Edukologijos Universitetas, Antrieji rūmai, Vilnius

Konkurso metu informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Konkurse gali dalyvauti jaunieji klasikinės gitaros atlikėjai, gimę 1988 02 22 ir vėliau.

 

Konkurso dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:   

Solo

I grupė   iki 11 metų

II grupė 12 – 15 metų

III grupė 16 – 19 metų

IV grupė 20 - 30 metų

Ansambliai - Tik mokiniai

V grupė   iki 15 metų 

VI grupė 16 – 30 metų 

Ansambliai - Mokytojas ir mokiniai

         VII grupė  iki 15 metų

         VIII grupė - 16 - 30 metų

Ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal vyriausiąjį dalyvį. 

Ansamblio kategorijoje “Tik mokiniai” mokytojas groti negali. 

Ansamblyje grojama tik klasikinėmis gitaromis. Kitokie instrumentai ansamblyje dalyvauti negali.

 

 

 

        Programa 

Konkurso dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 – 3 skirtingo žanro kūrinius (vienas iš jų privalo būti klasikinio žanro t.y. XVI-XIX a.). Solo kategorijoje konkurso dalyviai programą atlieka mintinai.

Pasirodymo trukmė – I, V, VII grupės iki  8 min.; II , VI, VIII grupės 9 - 12 min.; III, IV grupės 12-15 min. Viršijus šį laiko limitą komisija gali nutraukti dalyvio pasirodymą.

Konkurse nenaudojama instrumentų įgarsinimo aparatūra.

 

Konkurso vertinimai  

Trijų pirmų vietų laimėtojai apdovanojami laureatų diplomais, o ketvirtos ir penktos vietos laimėtojai – diplomais. Taip pat gali būti skiriamas Grand Prix apdovanojimas. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Galimi ir kiti prizai.

Komisijai paliekama teisė neskirti tam tikrų vietų ir apdovanojimų. Komisijos vertinimas yra galutinis, neginčijamas ir neapskundžiamas. Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. 

 

Dalyvavimo konkurse sąlygos  

Norintiems dalyvauti II-ąjame Tarptautiniame  klasikinės gitaros konkurse būtina atsiųsti paraišką elektroniniu paštu   vilniusgk@gmail.com   iki 2018 m. Sausio 7 d. 

Paraišką sudaro: dalyvio anketa; gimimo liudijimo, paso arba ID kortelės kopija, kurioje aiškiai matyti gimimo data; nuotrauka. 

Gavęs registracijos patvirtinimą, dalyvis privalo sumokėti konkurso dalyvio mokestį iki 2018 m. Sausio 20 d (Patvirtinimą gausite savaitės bėgyje po konkurso registracijos pabaigos, t.y. iki 2018m. Sausio 15d.) 

Registruojami pirmi 100 dalyvių.

Konkurso perklausos ir baigiamasis koncertas gali būti filmuojami, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją, televiziją ir internetu. Gali būti įrašomi į informacijos laikmenas ir platinami be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.

Atsiuntę paraišką konkurso dalyviai sutinka su konkurso nuostatomis.

 

Dalyvio mokestis: 

Solo kategorija –  I gr. - 35 Eur., II gr - 45 Eur., III - IV gr - 55 Eur.

Ansamblio kategorija  – 25 Eur už kiekvieną ansamblio dalyvį.

Jei ansamblyje groja daugiau nei keturi dalyviai – po 20 Eur. 

Ansamblio kategorijoje “Mokytojas ir mokiniai” - mokytojui dalyvio mokestį mokėti nereikia.

Jei tas pats dalyvis pasirodo skirtingose kategorijose, ar ansambliuose, jis moka 5eur. mažiau už kiekvieną pasirodymą.

Į konkursą neatvykus dalyvio mokestis negrąžinamas. 

Visas išlaidas susijusias su pinigų perlaida, kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis apmoka patys dalyviai. 

Jei dalyvauja keli to paties mokytojo mokiniai, pinigus galima pervesti už visus dalyvius iš karto, nurodant vardus ir pavardes. Taip pat vieną pavedimą galima padaryti ir už ansamblį.

Išsamesnę informaciją apie konkurso eigą, bei pakeitimus, jei tokie būtų, pranešime iš anksto.

 

Organizatorius: Asociacija MOTUS RECTO

Partneriai              Lietuvos Edukologijos Universitetas,

                                  Asociacija ARTS LIBERA

 

Iškilus neaiškumams rašyti: 

vilniusgk@gmail.com