III-asis Tarptautinis Sigito Šilinsko klasikinės gitaros konkursas, Vilnius 2019

Nuostatai
III-asis tarptautinis Sigito Šilinsko klasikinės gitaros konkursas vyks 2019 m. Vasario  20-23d. Vilniuje, adresu:  

Algirdo g. 23/6, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla Vilnius

Konkurso metu informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Konkurso dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

Solo

I grupė   iki 9 metų

II grupė   10 – 12 metų

III grupė 13 – 15 metų

IV grupė 16 - 19 metų

V grupė   20 - 30 metų

Ansambliai - Tik mokiniai

VI grupė   iki 15 metų

VII grupė 16 – 30 metų

Ansambliai - Mokytojas ir mokiniai

VIII grupė  iki 15 metų

IX grupė - 16 - 30 metų

Ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal vyriausiąjį dalyvį.

Ansamblio kategorijoje “Tik mokiniai” mokytojas groti negali.

Ansamblio kategorijoje “Mokytojas ir mokiniai” mokytojo amžius nėra skaičiuojamas. Mokytojui laureato, ar diplomanto vardas nesuteikiamas.

Ansamblyje grojama tik klasikinėmis gitaromis. Kitokie instrumentai ansamblyje dalyvauti negali.

 

 

 

        Programa

I, II, III, VI, VII, VIII, IX grupių konkurso dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 – 3 skirtingo žanro kūrinius. Vienas iš jų privalo būti klasikinio žanro t.y. XVI-XIX a. (XIXa. kompozitoriai gimę iki 1850m. imtinai). Privalomas kūrinys negali būti nežinomo autoriaus (Anonym)

Pasirodymo trukmė – I, II, VI, VIII grupės iki  8 min.; VII, IX grupės 9 - 12 min.; III grupė 10-15 min.

IV , V grupės dalyviai:

Pirmas turas 10 - 15 min. Pirmo turo programoje konkurso dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 – 3 skirtingo žanro kūrinius. Vienas iš jų privalo būti klasikinio žanro t.y. XVI-XIX a. (XIXa. kompozitoriai gimę iki 1850m. imtinai). Privalomas kūrinys negali būti nežinomo autoriaus (Anonym)

Antras turas 10 - 15 min. - laisvai pasirinkta programa. Kūriniai atlikti pirmame ture kartotis negali.

Viršijus laiko limitą komisija gali nutraukti dalyvio pasirodymą.

Solo kategorijoje konkurso dalyviai programą atlieka mintinai.

Konkurse nenaudojama instrumentų įgarsinimo aparatūra.

 

Konkurso vertinimai 

Trijų pirmų vietų laimėtojai apdovanojami laureatų diplomais, o ketvirtos ir penktos vietos laimėtojai – diplomais. Taip pat gali būti skiriamas Grand Prix apdovanojimas. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Galimi ir kiti prizai.

Komisijai paliekama teisė neskirti tam tikrų vietų ir apdovanojimų. Komisijos vertinimas yra galutinis, neginčijamas ir neapskundžiamas.

 

Dalyvavimo konkurse sąlygos 

Norintiems dalyvauti III-ąjame Tarptautiniame  Sigito Šilinsko vardo klasikinės gitaros konkurse būtina atsiųsti paraišką elektroniniu paštu   vilniusgk@gmail.com   iki 2019 m. Sausio 20 d.

Paraišką sudaro: dalyvio anketa; gimimo liudijimo, paso arba ID kortelės kopija, kurioje aiškiai matyti gimimo data; nuotrauka konkurso bukletui.

Gavęs registracijos patvirtinimą, dalyvis privalo sumokėti konkurso dalyvio mokestį iki 2019 m. Sausio 31 d

Registruojami pirmi 100 dalyvių.

Konkurso perklausos ir baigiamasis koncertas gali būti įrašomi į informacijos laikmenas ir platinami, organizatoriams leidus. Gali būti transliuojami per radiją, televiziją ir internetu, be papildomo užmokesčio konkurso dalyviams. Atsiuntę paraišką konkurso dalyviai sutinka su konkurso nuostatomis.

 

Dalyvio mokestis:

Solo kategorija –  I gr. - 35 Eur., II - IIIgr - 45 Eur., IV - V gr - 55 Eur.

Ansamblio kategorija  – 25 Eur už kiekvieną ansamblio dalyvį.

Jei ansamblyje groja daugiau nei keturi dalyviai – po 20 Eur.

Ansamblio kategorijoje “Mokytojas ir mokiniai” - mokytojui dalyvio mokestį mokėti nereikia.

Jei tas pats dalyvis pasirodo skirtingose kategorijose, ar ansambliuose, jis moka 5eur. mažiau už kiekvieną pasirodymą.

Į konkursą neatvykus dalyvio mokestis negrąžinamas.

Visas išlaidas susijusias su pinigų perlaida, kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis apmoka patys dalyviai.

Jei dalyvauja keli to paties mokytojo mokiniai, pinigus galima pervesti už visus dalyvius iš karto, nurodant vardus ir pavardes. Taip pat vieną pavedimą galima padaryti ir už ansamblį.

Išsamesnę informaciją apie konkurso eigą, bei pakeitimus, jei tokie būtų, pranešime iš anksto.

 

Organizatoriai:       Asociacija MOTUS RECTO

                                      Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Partneriai:               Asociacija ARTS LIBERA

 

Iškilus neaiškumams rašyti:

vilniusgk@gmail.com

Anketas ir sąlygas galit parsisiųsti:

http://apaula.org/konkursas/