algis

Algimantas Pauliukevičius gimė 1965 metais Vilniuje. Nuo 1975 iki 1980 metų mokėsi Vilniaus 4-ojoje muzikos mokykloje (dabar Algirdo m.m.), o 1980-1984 metais J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar Vilniaus konservatorija). Visus šiuos metus skambinimo  gitara  paslapčių  jį  mokė klasikinės gitaros pradininkas Lietuvoje –Sigitas Šilinskas. Vėliau Algimantas gitaros meną studijavo Baltarusijos muzikos akademijoje (dėst. prof. E.Gridiuško), o grįžęs į Lietuvą 1991 metais baigė Lietuvos teatro ir muzikos akademiją (dėst. doc. J.Kurauskas). 2000 metais tarptautiniame gitaristų konkurse Italijoje pelnė pirmąją vietą. Būdamas aktyvus klasikinės gitaros propaguotojas, yra parengęs švietėjiškų programų vaikams ir jaunimui, dalyvavęs Lietuvos televizijos ir radijo laidose, padaręs fondinius įrašus Lietuvos radijuje. Nuo 1996 metų – Lietuvos klasikinės gitaros klubo „Motus Recto“ valdybos pirmininkas. 2006-tais - asociacijos ,,Motus Recto“ prezidentas.

Nuo pat studentavimo laikų derino pedagogiką ir koncertinę, bei visuomeninę veiklą. Su švietėjiška programa yra dažnas svečias vidurinėse ir muzikos mokyklose. Jo mokiniai ne kartą yra pelnę tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatų ir diplomantų vardus.

Yra tarptautinio S.Šilinsko klasikinės gitaros konkurso įkūrėjas ir meno vadovas.

Muzikos repertuaras apima senąją, klasikinę ir moderniąją muziką. A.Pauliukevičius yra aistringas lietuvių kompozitorių ir nūdienos autorių kūrybos puoselėtojas. Jis dalyvavo šiuolaikines muzikos festivaliuose „Gaida“, „Jauna muzika“, „Marių klavyrai“, „Kopa“. Yra atlikęs G.Kuprevičiaus, O.Balakausko, O.Narbutaitės kūrinių premjeras. Yra dažnas svečias Lietuvos ir Europos koncertų salėse.
Be solo koncertų labai mėgsta kolektyvinį muzikavimą. Yra grojęs su daugeliu Lietuvos atlikėjų: Šv. Kristoforo orkestru, M.K. Čiurlionio styginių kvartetu,  ansambliu Vilniaus Arsenalas ir kt. Koncertavo su  dainininke  G.Skėryte (ansamblis „Primaduo“), dainininku E.Montvydu-Prudkausku. Šiuo metu dažnai koncertuoja su Dresden Staatskapelle fleitininke C.Bräuer.

2018-tais su šokėja Liucija Puidokaite įkūrė klasikinės gitaros ir flamenko šokio duetą Duo Flame, kuris aktyviai reiškiasi Lietuvos kultūrinėje erdvėje.